Woonboxx

Woonboxx.nl

Woonbeleving menu
Woonbeleving
Aanmelden
Nieuwsbrief van Kok Wooncenter

Voor handige tips en informatie over alles wat met wonen te maken heeft neemt u nu een gratis abonnement op onze nieuwsbrief !

Aan- of afmelden

Kok Wooncenter

Kleuren, vormen en materialen


Kleuren en vormen spelen ook ene belangrijke rol bij Feng Shui. Omdat het niet altijd mogelijk is op de gewenste plaats het juiste element te laten voorkomen in zijn letterlijke betekenis (water, vuur, hout, aarde of metaal) kan er voor een symbolische toepassing van zo'n element gekozen worden. Dat zelfde geldt natuurlijk voor het herkennen van elementen in de bestaande omgeving. Bepaalde vormen, kleuren en materialen kunnen de elementen dus vertegenwoordigen. Zo wordt een rood gordijn gezien als vuur en wordt een kristallen vaas gezien als water. Keramiek en aardekleuren kunnen dienstdoen als aarde, en wit en pastel kan worden gebruikt voor metaal.

Versterken of neutraliseren?

Om het vervolgens nog ingewikkelder te maken kunnen de vijf elementen elkaar versterken of verzwakken. Juist van de vele verschijningsvormen van de vijf elementen en hun versterkenden of verzwakkende werking op positieve of negatieve Chi wordt bij Feng Shui dankbaar gebruik gemaakt.

Enkele algemene richtlijnen voor het kleurgebruik:

Het juiste gebruik van kleuren dragen bij aan de balans in de leefomgeveing van de ruimte "het element" waarmee de gebruiker verbonden is.

Omdat bepaalde elementen negatief op elkaar reageren, kunnen ook de bijpassende kleuren niet willekeurig gecombineerd worden. Wel de kleuren van het voorafgaande element.

  • Hout kleuren zijn groen - bruin
  • Vuur Kleuren zijn : rood - oranje
  • Aarde Kleuren zijn : geel - beige
  • Metaal Kleuren zijn : wit - grijs/zilver - goud
  • Water Kleuren zijn : blauw - zwart

Voorbeeld: geboren augustus 1955 > element = hout > kleur is groen - bruin > combinatie kleuren voorafgaand element water = blauw en zwart

In de onderstaande nine-star-ki tabel zoekt u eenvoudig welk element is verbonden met uw geboortejaar, welke verbonden is met een vaste kleuren.

Nine-star-ki (negen-sterren-ki)

In tegenstelling tot de Chinese dierenriem, waarbij 12 dieren voorkomen, en de serie zich dus elke twaalf jaar herhaalt, wordt in de Nine-Star-ki met een serie van 9 nummers gewerkt. Net als bij de Chinese dierenriem begint een jaar hier op ongeveer 4 februari. Wie na 4 februari geboren is kan uitgaan van de volgende nine-star-ki getallen. Wie voor 4 februari geboren is, moet een jaar van zijn geboortejaar aftrekken voor het juiste nine-star-ki getal.

Nine-star-ki element kleuren Geboortejaar
5 aarde geel-beige 1896, 1905, 1914, 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995
4 hout groen-bruin 1897, 1906, 1915, 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996
3 hout groen-bruin 1898, 1907, 1916, 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997
2 aarde geel-beige 1899, 1908, 1917, 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998
1 water blauw-zwart 1900, 1909, 1918, 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999
9 vuur rood-oranje 1901, 1910, 1919, 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000
8 aarde geel-beige 1902, 1911, 1920, 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001
7 metaal wit-grijs-goud 1903, 1912, 1921, 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002
6 metaal wit-grijs-goud 1904, 1913, 1922, 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003

Eigenschappen verbonden aan de elementen:

Aarde 5: Veel power en leiderschap. Willen graag in het centrum staan en controle hebben. Goede managers. Twee typen komen hier voor, het geslaagde type, maar ook de looser.
Hout 4: Zachtaardige en gevoelige mensen, met vaak grootse ideeën. Veel uitstraling, sprekende ogen. Vaak vindt men hier artiesten onder. Houden van reizen, verre landen zien.
Hout 3: Dynamische, actieve en entoesiaste mensen. Vaak vind je ze in de sport, muziek. Initiatiefrijk, pioniers, ergens aan beginnen met veel animo, maar moeilijk tot het eind volhouden. Zeer temperamentvol, maar men kan snel het geduld verliezen.
Aarde 2: Een zorgzaam persoon, bedachtzaam en voorzichtig. Zeer praktisch ingesteld. Belangrijk is zekerheid en een stabiel, warm familieleven. Zijn goed in het werken met groepen of een goede gastheer/-vrouw.
Water 1: Een flexibele persoon en transparant. Kunnen mensen snel doorzien. Houden veel voor zichzelf (kunnen goed geheimen bewaren). Bouwt zijn leven langzaam op en heeft vrijheid en ruimte nodig om zich prettig te voelen en om zich te ontwikkelen. Liefde en sexualiteit zijn zeer belangrijk; spiritualiteit, meditatie zijn in latere leven belangrijke topics.
Vuur 9: Zeer energetische mensen, gepassioneerd en trots, snel geraakt ook. Men heeft veel relaties, contacten en ze hebben vaak mensen nodig die hun ondersteunen. Veel TV en filmsterren vallen onder dit nummer.
Aarde 8: Slimme mensen, scherp intellekt en zeer gemotiveerd. Ambitieus als ze zijn kunnen ze workaholic verschijnselen vertonen. Zien snel goede gelegenheden om hun voordeel mee te doen. Ze zijn outgoing en hebben een speelse benadering in het leven.
Metaal 7: Een meer soepeler metaal mens dan de 6. Houden van plezier, geld verdienen en uitgeven. Zijn zeer charismatisch en goede praters. Goed in communicatie. Romantiek en sexualiteit zijn belangrijke zaken voor een 7.
Metaal 6: Houden van rechtvaardigheid, zijn integer. Eerlijkheid, vertrouwen en respect zijn erg belangrijk. Gevoelig voor kritiek. Zijn ook erg zelfkrities. Materieel ingesteld, harde werkers. Je vindt ze vaak in management funkties.
© 2014 Woonboxx - KokWooncenter