Woonboxx

Woonboxx.nl

Woonbeleving menu
Woonbeleving
Aanmelden
Nieuwsbrief van Kok Wooncenter

Voor handige tips en informatie over alles wat met wonen te maken heeft neemt u nu een gratis abonnement op onze nieuwsbrief !

Aan- of afmelden

Kok Wooncenter

Basisprincipes en termen

De Term Feng Shui

De letterlijke betekenis van Feng Shui (wind en water) geeft slechts gedeeltelijk het huidige doel van Feng Shui aan. Wind neemt Chi mee of verbrijzelt het; water vangt Chi en slaat het op. Het doel van Feng Shui in de meest elementaire betekenis is daarom het hinderen van de wind en het geleiden van het water. In huidige toepassingen wordt echter rekening gehouden met meer elementen en is de balans het belangrijkste doel.

Chi

Essentieel onderdeel van Feng Shui is de aanwezigheid van en de stroming van Chi. Feng Shui gaat er vanuit dat de chi-energie die wordt opgenomen uit de omgeving, van invloed is op stemmingen, emoties, lichamelijke energie en gezondheid. Indirect kan die energie ook verantwoordelijk zijn voor financiële voor- of tegenspoed. Hoewel Chi-energie zich voornamelijk door deuren en ramen verplaatst, kan de energiestroom in mindere mate ook door muren en daken. Het doel van Feng Shui is om ervoor te zorgen dat een huis zo wordt ingericht dat de meeste tijd wordt doorgebracht op plaatsen met een positieve energiestroom. Daarbij is de indeling het belangrijkste wapen, maar het gewenste effect kan ook bereikt worden door positieve elementen toe te voegen en negatieve elementen te verplaatsen, weg te nemen of met positieve elementen te neutraliseren.

Yin en Yang

Bij het begrijpen en kwalificeren van Chi wordt gebruik gemaakt van Yin en Yang. De
oude Chinese symbolen die al veel eerder dan Feng Shui hun weg naar de Westerse wereld vonden, zijn onlosmakelijk verbonden met Feng Shui. Waar de termen Yin en Yang precies voor staan, is niet in één uitleg te vatten. Het gaat met name om de tegenstellingen: het passieve en actieve, de zon en de maan, het manlijke en het vrouwlijke, het positieve en negatieve, donker en licht, koud en warm. Het is een tweeling, waarbij Yin altijd een beetje Yang bevat en Yang altijd een beetje Yin. In principe is 100% Yin dus niet mogelijk, evenmin als als 100% Yang.

De vijf elementen van Chi

De vijf elementen kunnen gezien worden als een verfijning van het principe van Yin en Yang. Elk van de vijf elementen behoort toe aan een bepaald type Chi-energie. De gedachte achter de vijf elementen is lastig uit te leggen, omdat er net als voor Yin en Yang, niet één, maar vele gedachten achter deze vijf elementen schuil gaan. Ze zijn te vergelijken met de seizoenen (waarbij de herfst wordt opgedeeld in twee seizoenen): voorjaar, zomer, vroege herfst, late herfst en winter. Maar ze worden ook vergeleken met het tijdstip op de dag, of de richting van de zon (opgaand, van Oost naar Zuid, dalend, ondergaand en nacht). Het beste gevoel voor de elementen krijgt u inderdaad door aan de warmte van de zon te denken (of dit nu op het tijdstip van de dag is, of de plaats in het seizoen). Een korte opsomming van de vijf elementen:

Hout : De opwaartse energie van de zon in de vroege ochtend, het ontluikende blad in het voorjaar.
Staat voor : rijkdom - welvaart - gezondheid
Kleuren zijn : groen - bruin

Vuur
: De zomer, het midden van de dag, waarop de zon op zijn hoogst is en van Oost naar Zuid beweegt.
Staat voor : promotie & roem
Kleuren zijn : rood - oranje

Aarde
: De vroege herfst, een dalende zon die aarde-energie naar de woning straalt.
Staat voor : kennis & opleiding
Kleuren zijn : geel - beige

Metaal
: De late herfst, de ondergaande zon die de aarde verwarmt en energie opslaat.
Staat voor : vrienden/kinderen & creativiteit
Kleuren zijn : blauw - grijs - wit

Water
: De winter of de nacht. Hoewel alles in rust lijkt vindt er ook hier een stroming van chi-energie plaats.
Staat voor : carrière / flexibiliteit / genezing
Kleuren zijn : blauw - zwart

Bagua en Lo Shu

De Bagua-achthoek (ook wel Pa Kwa genoemd) kent vele verschijningsvormen en toepassingen. Volgens een oude legende is er 4000 jaar geleden een schildpad uit de rivier Lo aan land gekomen met de magische nummers op zijn schild. Deze nummers zijn in dezelfde volgorde terug te vinden in het Lo Shu vierkant en het Bagua-diagram.

Naast de nummers die zijn toegekend aan de Bagua-achthoek, heeft deze in zijn oorspronkelijke vorm acht partities die elk een eigen trigram bevatten. Elk trigram bevat drie lijnen, waarvan een deel van de lijnen onderbroken is. De onderbroken lijnen staan voor Yin, de andere lijnen staan voor Yang. Elk symbool kent zijn eigen functie. Daarnaast vertegenwoordigen de 8 vakjes op de achthoek vaak een windrichting, een element en/of een functie. Er zijn verschillende verschijningsvormen van de Bagua-achthoek, waarbij de nummers op een andere volgorde zijn verdeeld. Dit komt omdat soms wordt uitgegaan van de basis-achthoek en soms wordt uitgegaan van een gewijzigde versie als het tijdselement een rol speelt.
Als het Bagua-diagram over een plattegrond van een huis wordt getekend, met het Noorden (Carrière) boven de voordeur van het huis, kunnen aan bepaalde secties van het huis functies worden toegekend (delen van het huis zijn dan in meer of mindere mate geschikt voor een bepaalde functie). Zo kan de eettafel of zithoek bijvoorbeeld het best in een sector voor langleven worden geplaatst omdat het gezin hier veel tijd door zal brengen en dus optimaal van deze positieve Chi kan profiteren. Let bij het toepassen van dit achthoek altijd op waar het Noorden zich bevindt. We zijn meestal gewend het Noorden boven aan een plaatje te tekenen, maar dat is bij de Bagua-achthoek vaak niet het geval.


© 2014 Woonboxx - KokWooncenter