Woonboxx

Woonboxx.nl

Woonbeleving menu
Woonbeleving
Aanmelden
Nieuwsbrief van Kok Wooncenter

Voor handige tips en informatie over alles wat met wonen te maken heeft neemt u nu een gratis abonnement op onze nieuwsbrief !

Aan- of afmelden

Kok Wooncenter

Inleiding

Waarschijnlijk heeft u wel eens iets over Feng Shui gehoord. Feng Shui betekent wind en water en is een al 4000 jaar oude Chinese kunst en wetenschap die tot doel heeft om woningen, kantoren en de ruimte om ons heen zodanig in te richten, dat zaken als geluk, gezondheid, succes en welvaart worden bevorderd. Door de energiebanen zo gunstig mogelijk te leiden kan een goed energie-klimaat gecreëerd worden.

Eeuwenlang worden de principes van Feng Shui al toegepast in de Chinese samenleving. De laatste jaren wint Feng Shui ook in de Westerse samenleving aan populariteit. Het ene boek verschijnt na het andere, en ook de tijdschriften besteden regelmatig aandacht aan Feng Shui.

Uiteraard is het niet mogelijk om in dit rubriek Feng Shui te behandelen met de diepgang die noodzakelijk is om de leer goed tot zijn recht te laten komen. Het is ook niet mogelijk voor een leek om in een halfuurtje een expert te worden in een leer die in de loop van vele eeuwen is ontstaan. Toch is het leuk om stil te staan bij het idee dat het misschien mogelijk is dat je woonomgeving het vermogen kan bezitten om je welzijn te beïnvloeden. Met dat idee in het achterhoofd heeft Feng Shui toch iets intrigerends. Mocht, na het lezen van dit rubriek, de interesse gewekt zijn, dan is er zowel op het internet als in de boekhandel voldoende materiaal aanwezig voor een vervolg.

In deze special wordt aandacht besteed aan de herkomst van Feng Shui, de basisprincipes en meest gebruikte termen, de verschillende stromingen en de beginselen van Chinese astrologie.

Het antwoord op de vraag waarom Feng Shui zo populair is, is te vinden in de fascinatie voor het ongrijpbare. Net als de Westerse astrologie heeft Feng Shui een bepaalde aantrekkingskracht. Is het mogelijk om gedeeltelijk de toekomst te voorspellen, of mooier nog ... zelfs te beïnvloeden? Net als bij astrologie zullen niet veel mensen een rotsvast geloof krijgen in de invloed van Feng Shui op ons dagelijks leven. Maar we lezen die horoscoop wel regelmatig, want stel je voor dat het toch uitkomt! Voor een ieder waarvoor de horoscoop blijft boeien is Feng Shui beslist een aanrader. De goudeerlijke Feng Shui-adviseurs geven echter toe dat rijkdom of geluk niet gemakkelijk zijn af te dwingen met Feng Shui. Wie dat verwacht van Feng Shui zal dus vermoedelijk van een koude kermis thuis komen.

Maar wie het leuk vindt om te rekenen, te tekenen en te puzzelen om te zien of dit huis wel het juiste is, of de verhuizing die op komst is wel Feng Shui-verantwoord is en of het bed nu wel goed staat in die donkere hoek, kan uitkijken naar urenlang leesplezier. Wist u dat blauwe dakpannen water representeren en dus voor problemen kunnen zorgen? Dat werken of slapen onder een schuin plafond verre van ideaal is en dat het gasfornuis beter niet naast de spoelbak kan staan? Deze, en vele andere regels en theorieën vormen de basis van de hedendaagse Feng Shui.

Herkomst

Feng Shui is van oorsprong een oude Chinese geneeskunst. "Geneeskunst" klinkt in deze context wat vreemd in de oren, maar de omgevingsleer is slechts een onderdeel van Feng Shui. Bovendien is de gedachte dat de omgeving van de persoon van invloed is op zijn welzijn van essentieel belang. De eerste vormen van Feng Shui zijn al te herleiden tot 6000 voor Christus. De leer heeft dus al een aantal millennia met succes overleefd, en heeft de tijd gehad om te groeien tot een omvangrijk stelsel van geschreven en ongeschreven regels en principes. In de eerste millennia zijn echter alleen toepassingen van Feng Shui voor graven bekend, en werd de term nog niet als zodanig gebezigd.
Pas rond het begin van onze jaartelling, in de vierde eeuw na Christus, wordt in het "Book of Burial" melding gemaakt van de term Feng Shui. De eerste toepassing van Feng Shui voor de selectie van een nederzetting i.p.v. een graf dateert volgens dit boek van ergens tussen 1766 en 1046 voor Christus. Overigens heeft Feng Shui in de 3 tot 4 millennia die volgden een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt.
Werd oorspronkelijk alleen naar de stand van de sterren gekeken, in de loop der eeuwen is o.a. astrologie (in veel bredere zin), numerologie, en de krachten van Chi (ook wel Ch'i of Qi, een woord dat zich moeilijk laat vertalen maar wat het beste als een soort positieve levensenergie gezien kan worden) aan de leer toegevoegd, waardoor het zuiver kosmische en wetenschappelijke karakter van Feng Shui verloren is gegaan. Om die reden verkiezen sommigen om de term Feng Shui niet langer te gebruiken en voor hedendaagse toepassingen van Feng Shui de term Geomancy of Qimancy te gebruiken. Omdat door anderen, die minder waarde hechten aan de zuiverheid van de naam, de term Feng Shui nog wel gebruikt wordt, zijn deze drie woorden in de dagelijkse praktijk synoniemen. Op dit moment is Feng Shui zeer populair in het Westen, en waar oorspronkelijk voornamelijk gebruik gemaakt werd van Feng Shui adviseurs, is er nu plaats gemaakt voor een grote hoeveelheid boeken. De nieuwe belangstelling voor Feng Shui, van voornamelijk particulieren in het Westen, heeft de nadruk iets verlegd. Waar oorspronkelijk berekeningen, combinaties en uitzonderingsregels werden toegepast, zijn nu juist de eenvoudige regels en gemakkelijke oplossingen populair. De Feng Shui waarbij de nadruk op de laatste vormen wordt gelegd, of waarbij een combinatie ontstaat, wordt vaak aangeduid als moderne, Westerse, of hedendaagse Feng Shui.

Maak keuze uit het Feng shui menu aan de rechterkant voor meer informatie >>


© 2014 Woonboxx - KokWooncenter